Kattrup Vandværk A.M.B.A.

Gl. Kattrupvej 40 A

Kattrup

8732 Hovedgård

Vi skifter til nye vandmålere

Kattrup Vandværk udskifter de gamle vandmålere i hele forsyningsområdet, så vandforbrugerne bl.a. slipper for det gammeldags system med måleraflæsningskort. Fremover aflæser vandværket selv den nye type målere digitalt. Arbejdet med at skifte målerne er gået i gang og det arbejde foreståes af Åes Smedie & VVS.

Vores montør lægger aflæsning af den gamle måler og en brugervejledning i postkassen når måleren er skiftet. Her kan man få en forklaring på hvad der vises i displayet. Den nye måler er meget præcis og har et stort og let læseligt display. De store tal viser hele kubikmeter og de små tal øverst til højre i liter. Eksemplet i billedet viser altså 587 kubikmeter og 263 liter.

Der bliver senere på året mulighed for at tilkøbe et såkaldt "køkken-display" som kommunikerer med den nye vandmåler ved hjælp af radiobølger. Det vil sige at man med dette ekstra display får mulighed for at vise det aktuelle vandforbrug, sammenligne med et tidligere års forbrug og også taste den faste vandpris ind i displayet. Så kan man følge med i hvad det koster f.eks. at tage et bad eller hvad man nu ellers bruger vandet til. Ydermere kan displayet give alarmer, dersom der er opstået eller er en lækage i husets rørsystem. De kan måske vise sig at være en god idé at investere i displayet, især hvis man ved at der er gamle jernrør i ens hus. En lækage kan løbe op i flere tusind spildte kroner. Målerleverandøren forventer en pris på 875,- kr. 

Yderligere spørgsmål kan rettes til formanden.

En utæthed fundet inden det gik helt galt

Selvom vi har gransket vores ledningstegninger og talt med borgere, som stadig kan huske tilbage til de gode gamle dage, så dukkede der forleden alligevel en af de lidt problematiske tilslutninger op. En andelshaver bemærkede, at der sivede vand op ved en stophane og kontaktede straks vandværket. Efter opgravning fandt vi så dette stykke jernrør, som i allerhøjeste grad trængte til en udskiftning. Heldigvis var der plastrør fra stophanen og ind til huset, så vi slap for at grave den nyanlagte have op. Med et stort glimt i øjet og med tanke på den gamle smed, blev jernrør og stophane naturligvis udskiftet.

Reparation af den sydlige boring

Det er med stor glæde vi nu kan sige, at reparationen lykkedes...; Det så en overgang ud til en mindre katastofe, men vi slap med skrækken.

[ Læs mere ]

Hvor kommer vandet fra

Du kan komme med en tur i dybet, for at se hvor vandet kommer fra. Ved en rutinemæssig tv-inspektion af vores boringer, er der blevet lavet videooptagelser af undersøgelserne.

Det er nu muligt at downloade et uddrag af disse optagelse i et klip som varer ca. 2 1/2 minut.

[ Download og afspil videoklip (5.70 Mb) ]

Download video

Billedet viser begyndelsen af filtret 24,7 meter nede.

Selve boringen er ca. 28 meter dyb.

Vand - vores vigtigste råstof

- Vandet smager godt i Kattrup, ...er der mange der siger.

Det er rigtigt. Og det kan måles, at det er rent; Det fortæller vore vandprøver.

Klik på [ Vandkvalitet ] og se hvordan det står til.

Bliv klogere på vand og vores vandværk

Se dig omkring på siderne, og få mere at vide om Kattrup Vandværk, og ikke mindst [ Om vand ]. 

Du vil på de følgende sider finde alle relevante oplysninger om vort andelsvandværk, som du måtte have brug for som andelshaver eller kommende borger i Kattrup.

Driftsstatus

OK

Vandanalyser

De seneste analyser er tilgængelige her. Download PDF-filerne og følg med i, hvordan det står til med vores vand.

[ Nyeste vandanalyse ]

[ Alle vandanalyser ]

Klik og læs nyeste vandanalyse

Vandets hårdhed

Vandets hårdhed er på 14. Nyttig information ved indstilling af ny opvaskemaskine eller vaskemaskine.

Fakta om vandværket

Andelsvandværket er opført 1939 og udbygget i 1953.

Nye boringer etableret i 1966 og 1967. Den nyeste af dem er blevet renoveret med nyt forerør og filter i 2005.

Værket er blevet moderniseret i 1996 med et nyt og kraftigt elektronisk styret Grundfos trykpumpeanlæg.

I 2004 har vi monteret elektronisk pejle- og kontroludstyr til boringsovervågning i vore 2 boringer på ca. 28 meters dybde.

Såvel værket som forsyningsledninger er i god stand.

Vi er 115 andelshavere i Kattrup og omegn.

Vandet er rent og smager godt.

Kattrup Vandværk er medlem af FVD -  Foreningen af vandværker i Danmark.

Kvik-links

[ Driftsforstyrelser ]

[ Nyeste vandanalyse ]

[ Medlemmernes rettigheder og forpligtigelser ]

[ Hvordan bliver grundvandet til drikkevand ]

[ Betaling af vandregningen ]